Kế HOạCH đIềU độNG TàU NGàY 29/11/2023

Kế hoạch tàu đến cảng

STT Tên tàu Quốc tịch LOA GT DWT Mớn nước Thời gian đến Vị trí đến Tuyến luồng Hoa Tiêu Tàu lai Đại lý
1 LONG PHÚ 11 VIET NAM 113.98 5448 8906 7.55 29/11/2023 16:00 KHU VỰC HH ĐÀ NẴNG, Bến cảng Mỹ Khê (MK), Phao Mỹ Khê Luồng Đà Nẵng NGUYỄN NHƯ HÁN -Cty TNHH MTV Hoa tiêu HH KV. IV XUÂN THIỀU,SƠN TRÀ VITACO DA NANG/TRAN BINH QUANG HUY
2 WAN HAI 287 SINGAPORE 175 20924 23797.6 0 29/11/2023 11:00 KHU VỰC HH ĐÀ NẴNG, Vùng đón trả hoa tiêu, Vùng kiểm dịch tại Vịnh Đà Nẵng, P/S Luồng Đà Nẵng CAT TUONG WAN HAI DN
3 EVER PRIMA UNITED KINGDOM 181.76 17887 19308.85 0 29/11/2023 04:00 KHU VỰC HH ĐÀ NẴNG, Bến cảng Tiên Sa, Cầu cảng số 4 (Tiên Sa 4) Luồng Đà Nẵng HOÀNG VIỆT -Cty TNHH MTV Hoa tiêu HH KV. IV TUẦN CHÂU,LIÊN CHIỂU,XUÂN THIỀU CTY CP CONTAINER MIEN TRUNG

Kế hoạch tàu rời cảng

STT Tên tàu Quốc tịch LOA GT DWT Mớn nước Thời gian rời Vị trí neo đậu Tuyến luồng Hoa Tiêu Tàu lai Đại lý
1 TÀU VẬN TẢI DẦU 38-11-88 VIET NAM 69.96 1307 1960 0 29/11/2023 20:00 KHU VỰC HH ĐÀ NẴNG, Bến cảng Liên Chiểu (LC), Phao Liên Chiểu (K83-LC)
2 SITC ZHEJIANG HONGKONG 171.99 17119 21428 8.6 29/11/2023 12:30 KHU VỰC HH ĐÀ NẴNG, Bến cảng Tiên Sa, Cầu cảng số 3 (Tiên Sa 3) Luồng Đà Nẵng PHẠM TẤN DŨNG -Cty TNHH MTV Hoa tiêu HH KV. IV XUÂN THIỀU,SÔNG HÀN SITC VIETNAM
3 HÙNG KHÁNH 86 VIET NAM 79.1 1436 3219 0 29/11/2023 10:00 KHU VỰC HH ĐÀ NẴNG, Khu neo Vịnh Đà Nẵng, Khu neo Luồng Đà Nẵng
4 NAM PHÁT 02 VIET NAM 79.8 1598 3090.3 5.04 29/11/2023 09:00 KHU VỰC HH ĐÀ NẴNG, Khu neo Vịnh Đà Nẵng, Khu neo Luồng Đà Nẵng Công ty CP Đóng tàu và Vận tải biển Nam Phát
5 VIỆT THUẬN 35 VIET NAM 68.3 999 1851.55 0 29/11/2023 09:00 KHU VỰC HH ĐÀ NẴNG, Khu neo Vịnh Đà Nẵng, Khu neo
6 EVER PRIMA UNITED KINGDOM 181.76 17887 19308.85 0 29/11/2023 07:30 KHU VỰC HH ĐÀ NẴNG, Bến cảng Tiên Sa, Cầu cảng số 4 (Tiên Sa 4) Luồng Đà Nẵng PHAN VĂN VINH -Cty TNHH MTV Hoa tiêu HH KV. IV XUÂN THIỀU,ĐA PHƯỚC CTY CP CONTAINER MIEN TRUNG
7 EVER SUPERIOR PANAMA 116.99 8479 12004.15 7.85 29/11/2023 06:00 KHU VỰC HH ĐÀ NẴNG, Bến cảng Tiên Sa, Mép hạ lưu Cầu cảng số 2 (Tiên Sa 2a) Luồng Đà Nẵng HỒ QUANG TÙNG -Cty TNHH MTV Hoa tiêu HH KV. IV XUÂN THIỀU,THU BỒN Công ty cổ phần Tiếp Vận SME

Kế hoạch tàu di chuyển

STT Tên tàu Quốc tịch LOA GT DWT Mớn nước Thời gian điều động Vị trí neo đậu từ Vị trí neo đậu đến Tuyến luồng Hoa Tiêu Tàu lai Đại lý
1 TÀU VẬN TẢI DẦU 38-11-88 VIET NAM 69.96 1307 1960 0 29/11/2023 06:50 Khu neo Vịnh Đà Nẵng, Khu neo Bến cảng Liên Chiểu (LC), Phao Liên Chiểu (K83-LC)
2 TRƯỜNG TÂM 07 VIET NAM 77.1 720 1297.85 0 29/11/2023 11:00 Khu neo Vịnh Đà Nẵng, Khu neo Bến cảng Hải Sơn (X50), X50 Luồng Đà Nẵng
3 MẠNH ĐỨC 68 VIET NAM 79.98 1689 3655 0 29/11/2023 12:30 Khu neo Vịnh Đà Nẵng, Khu neo Bến cảng Sơn Trà, Cảng Sơn Trà Luồng Đà Nẵng