cảng vụ Hải Phòng

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU NGÀY 15/10/2019

Kế hoạch tàu rời cảng

Thời gian Tên tàu Mớn nước LOA DWT Tàu lai T.Luồng Từ Đến Đại lý

02:30 XUTRA BHUM 8 194.90 30832 TP02,HA35 LH NAM DV CHINA CONG TY CO PHAN CANG NAM DINH VU
04:00 HUNG THINH 07 3.20 84.73 8772 HL689,699 LH NHDV QUANG NINH CTY TNHH LE PHAM
04:00 THUAN HAI TK-3 3.20 28.53 203 LH NHDV QUANG NINH CTY TNHH LE PHAM
06:00 VTC GLORY 5.60 150.52 29402 HC36,28,44 LH CHP NGHI SON CTY TNHH DAI LY VA MOI GIOI VTB QUOC TE(AGE-LINES)
06:00 WORLD WINNER 5.20 100 8522 HC28,47 LH CHP MALAYSIA CTY TNHH DAI LY VA MOI GIOI VTB QUOC TE(AGE-LINES)
06:30 SITC KOBE 7 144.80 12645 HL689,699 LH TC 189 CHINA SITC VIETNAM
08:00 MORNING VINAFCO 8 115.02 8721 HC45,54 LH CV SAI GON CTY CP VTB VINAFCO
08:30 VENUS 08. 4 99.60 4315 CL,DX LH BEN CANG EURO DINH VU CHINA FGAS PETROL., JSC
10:30 MAI LINH 36 (SB) 2 77.15 3695.70 VC TLVC HAI DUONG CTY TNHH KINH DOANH VA DICH VU VAN TAI AN PHAT
12:30 RATANA THIDA 7.10 151 18196 TP2,HA35 LH NAM DV CHINA CONG TY CO PHAN CANG NAM DINH VU
13:00 LONG BEACH TRADER 11 276.20 67797 TCA18,86,DT LH HICT CHINA CN CTY TNHH MTV VT DONG NUOC VANG TAI HP
14:00 HAI NAM 01 (SB) 4 55.66 942.60 CT BEN CANG XANG DAU 19 - 9 QUANG NINH CTY TNHH HAI NAM
14:00 PHU AN 169 2.70 69.85 1917 FR BEN LAM MINH DUC CTY TNHH VAN TAI & XD PHU LINH
14:30 HAIAN MIND 6.50 179.70 25794.70 TP3,HA35 LH HAI AN HONG KONG CTY TNHH VAN TAI CONTAINER HAI AN
14:30 AN PHU 16 4.50 97.30 5645.30 HA18,TP2 LH K99 THANH HOA CONG TY CO PHAN DICH VU HANG HAI D&T

Kế hoạch tàu di chuyển

Thời gian Tên tàu Mớn nước LOA DWT Tàu lai T.Luồng Từ Đến Đại lý

05:30 THAI ANH 06 (SB) 2.40 70 2716.80 VC BEN CANG TU LONG BEN LAM CTY TNHH MTV VTB THAI ANH
08:30 PHUONG NAM 45 3 79 3149 VC BEN LAM BEN CANG TU LONG CTY TNHH PHUONG NAM
09:00 THANG LOI 36 (SB) 5.50 69.15 2693 VC VAT CACH TLVC CTY TNHH SX&TM CO KHI THANG LOI
09:00 DUC VIET 568 (SB) 5.70 78.60 3765.07 VC BEN CANG TU LONG BEN LAM CTY TNHH TM & VT QUOC TE EVERGREEN
09:30 QUANG VINH 09 5 75.70 3073.30 VC TLVC VIET NHAT CTY TNHH MTV VT XUAN LOC
11:00 HAI LONG 01 (SB) 2.60 68 1416.40 VC VIET NHAT TLVC CTY CP TAP DOAN THIEN MINH DUC
11:30 HOANG MINH 69 2.80 79.60 3074.80 VC TIEN MANH TLVC CTY TNHH THUONG MAI HOANG MINH HIEU
17:30 GREAT DOLPHIN 5.20 115 7695 DX01,HA18 LH HON DAU K99 CTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)

Kế hoạch tàu vào cảng

Thời gian Tên tàu Mớn nước LOA DWT Tàu lai T.Luồng Từ Đến Đại lý

03:30 BIEN DONG STAR 6.40 120.80 9108 HC44,36 LH HONG KONG DV(CHP) DAI LY VA MOI GIOI HANG HAI CANG HAI PHONG (HAPAGENT)
03:30 HAIAN MIND 7.60 179.70 25794.70 HA35,TP3 LH DA NANG HAI AN CTY TNHH VAN TAI CONTAINER HAI AN
06:00 PACIFIC EXPRESS 7.50 128.53 11117 DX,ST LH SAI GON NAM HAI CTY TNHH MOT THANH VIEN GEMADEPT HP
07:30 VIETSUN PACIFIC 6.90 124.12 7057 HA17,18 LH SAI GON C128 CTY TNHH LE PHAM
07:30 SITC JIANGSU 7.80 171.99 21355 DV6,9,TC LH THAILAND DV(CP) SITC VIETNAM
07:30 TUNG LINH 01 (SB) 3 79.20 3243.75 VC HAI DUONG BEN LAM CTY TNHH VAN TAI BIEN TUNG LINH
08:00 PHUC HUNG 7.50 115 8300 HC34,54 LH SAI GON CV CTY CO PHAN VAN TAI BIEN GLS
09:30 OPEC CAPRI 5 96 2740 CL,DX LH VUNG TAU BEN CANG EURO DINH VU FGAS PETROL., JSC
09:30 VENUS 09. 5.30 99.60 4319 HA17,19 LH DUNG QUAT BEN CANG EURO DINH VU CTY CP DAU KHI FGAS
10:00 HAI NAM 01 (SB) 1.60 55.66 942.60 CT QUANG NINH BEN CANG XANG DAU 19 - 9 CTY TNHH HAI NAM
11:00 MINH THANH 26 2.80 69.98 3117.20 LH HAI DUONG BEN LAM CTY CP HANG HAI MINH THANH
11:30 NHAT TAN 09 5 74.70 2523 LH CAN THO TIEN MANH CTY TNHH TM TAN VUONG
11:30 SITC INCHON 7.20 161.80 18061 DV9,TC LH CHINA DV(CP) SITC VIETNAM
14:00 NASHICO 08 6.45 97.10 5374.50 HC28,47 LH INDONESIA CHP CTY CP PTCNTT NAM SON
14:00 COSOCEAN 5.50 105.50 6830 HC44,54 LH HONG KONG CHP CTY TNHH TM&LOGISTICS THAI BINH DUONG
14:00 GALLOWAY EXPRESS 7 134.80 5488 HA18,ST LH AUSTRALIA CANG CA HL CTY TNHH DAI LY VA TIEP VAN MEGASTAR
14:30 HAI AU 18 2.50 25.50 145.60 CT QUANG NINH PTSC DV CTY CP DV HANG HAI HAI AU
16:30 HE JIN 11 168.37 22390 TCA10,18,1088HP LH HONG KONG HICT CTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
16:30 PHC BONANZA 3.50 99.93 7568 LH PHILIPPINES BG CTY TNHH DVHH MINH LONG
17:30 TS SHANGHAI 7.90 141.93 16699 HL689,699 LH CHINA NAM DV CTY CP CONTAINER VN VICONSHIP
17:30 PROSPER 8 119.16 8515 HA17,19 LH SAI GON PTSC DV CTY CP HANG HAI VSICO
18:30 KOTA PERABU 11.40 33 132647 TC A18,86,DT,A10(DP) LH CHINA HICT CN CTY TNHH GNHH CAT TUONG
19:30 SAN LORENZO 7.60 172 21454 ST,SK,TP3 LH HONG KONG VIPG.PORT CN CTY CP CONTAINER VIET NAM-XN CANG VICONSHIP
22:00 GOLD LUCKY 6.20 97 5452 HA18,SK LH HONG KONG CANG CA HL CTY TNHH DAI LY VA MOI GIOI VTB QUOC TE(AGE-LINES)

Kế hoạch tàu qua luồng

Thời gian Tên tàu Mớn nước LOA DWT Tên luồng Xuất phát Nơi đến

13:30 PHUONG NAM 98 (SB) 3 79.90 4783 LH HAI DUONG QUANG NINH
12:00 QUANG HUY 36 2.60 79.80 2901 LH HAI DUONG QUANG NINH
15:00 MINH KHANH 86 (SB) 4 72 3694.90 LH QUANG NINH HAI DUONG