cảng vụ Hải Phòng

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU NGÀY 26/09/2022

Kế hoạch tàu rời cảng

Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTàu laiT.LuồngTừĐếnĐại lý
05:00 INTERASIA CATALYST10261.7050595TC99,86,A8LHHICTCHINACN CTY TNHH GNHH CAT TUONG
07:00 DAI DUONG 682.7078.633248LHVAT CACHQUANG NINHCTY CP TM& VT SON DONG BAC
08:30 PACIFIC EXPRESS7.70128.5311117HA17,DX1LHNAM DINH VUVUNG TAUCTY TNHH MOT THANH VIEN GEMADEPT HP
10:00 STAR EXPLORER814112265.36ST,SKLHGREEN PORTHONG KONGVOSA HẢI PHÒNG.
16:00 DAI DUONG 882.6078.633117FRNAM NINHGIA DUC THUY NGUYENCTY TNHH VTB AN BINH

Kế hoạch tàu di chuyển

Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTàu laiT.LuồngTừĐếnĐại lý
09:00 HAI HA 6183.2079.903544.50FRPETECBACH DANGCTY TNHH VT THUY BO HAI HA

Kế hoạch tàu vào cảng

Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTàu laiT.LuồngTừĐếnĐại lý
03:30 HAIAN LINK7.9014715204HA35,19LHCHINAHAI ANCTY TNHH VAN TAI CONTAINER HAI AN
05:30 PRIDE PACIFIC6.6014715209HA17,19LHSINGAPORENAM HAI DINH VUCTY CP CANG NAM HAI DINH VU
09:00 THANH PHONG 28 (SB)472.903111LHVUNG TAUTU LONGCTY TNHH DAU TU THUONG MAI VTB THANH PHONG
09:00 SILVER QUEEN.7.65182.8011247LHSINGAPORELAN HACTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
10:30 VANCOUVER10.90260.0550632TC99,86,A8LHSINGAPOREHICTCTY TNHH MTV DICH VU CANG XANH
12:00 TRUNG THANG 66 (SB)6.20109.989650HC45,46LHHA TINHHOANG DIEUCTY TNHH PHAT TRIEN THUONG MAI BIEN VIET
14:00 JI RUN8.20134.108703689,BD2,800KWLHCHINANAM HAICTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
15:30 VIETSUN HARMONY6.901177650HA17,19LHSAI GONCANG 128CTY TNHH MTV KHO VAN VIETSUN HAI PHONG
16:00 HAI AU SKY4.8091.945236.30HC45,46LHHA TINHHOANG DIEUCTY TNHH PHAT TRIEN THUONG MAI BIEN VIET
17:30 NEW VISION8.8018423399HA35,TP3LHSAI GONMPC PORTCTY TNHH DAU TU PHAT TRIEN VA THUONG MAI VAN SON
19:30 CONTSHIP WIN8.60147.8713809HA17,19LHSINGAPORENAM HAI DINH VUCTY CP CANG NAM HAI DINH VU

Kế hoạch tàu qua luồng

Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTên luồngXuất phátNơi đến
13:00 GIA LONG 3334.80783126.10LHVUNG TAUHAI DUONG
11:00 SUNRISE 268 (SB)4.8079.803420LHQUY NHONHAI DUONG