cảng vụ Hải Phòng

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU NGÀY 24/08/2019

Kế hoạch tàu rời cảng

Thời gian Tên tàu Mớn nước LOA DWT Tàu lai T.Luồng Từ Đến Đại lý

06:00 SEACON NINGBO 6.20 185.74 45713 DT,HC28,43 LH CHP QUANG NINH CTY TNHH DAI LY VA MOI GIOI VTB QUOC TE(AGE-LINES)
06:00 EAST WELL 5 87 3790 HC47 LH CHP CHINA CTY TNHH DAI LY VA MOI GIOI VTB QUOC TE(AGE-LINES)
06:00 PADIAN 2 7.50 147 15248 HL689,699 LH NHDV CHINA CTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
06:30 THALEXIM OIL 5 98.50 4999 HA17,18 LH HAI LINH DUNG QUAT CTY TNHH HAI LINH
06:30 SAI GON GAS 4.40 95 2999 CL15,ASH68 LH BEN CANG EURO DINH VU DUNG QUAT CTY CP VT DAU KHI HA NOI (PV TRANS HA NOI)
07:00 PETROGAS 05 4 62 1041.54 LH THUONG LY DUNG QUAT FGAS PETROL., JSC
07:00 CHAU THANH SHIP 36 2.80 69 1893 LH TIEN MANH QUANG NINH CTY TNHH TM & VT QUOC TE EVERGREEN
07:30 ROYAL 79 4.50 117.25 7109.67 LH BG SINGAPORE CONG TY CO PHAN DICH VU HANG HAI D&T
08:30 HAI HA 618 3.20 79.90 3544.50 LH BEN CANG XANG DAU 19 - 9 THAI BINH CTY TNHH TM & VT QUOC TE EVERGREEN
08:30 TRUONG HAI STAR 3 6 132.60 8015 HL689,699 LH C128 QUANG NAM CTY TNHH MTV VTB CHU LAI-TRUONG HAI
09:00 VINACOMIN 02 3.20 79.80 2912 LH TLVC QUANG NINH CTY CP VAN TAI THUY - VINACOMIN
09:00 HOANG HA 162 (SB) 2.40 54.94 763 NT PETEC THANH HOA CTY TNHH HOANG HA
09:00 SON LOC 09 5.30 78.68 3126 LH VAT CACH DONG NAI CTY TNHH DV VTSB SON LOC
10:00 DONGJIN AUBE 8 147 15219 ST,SK LH BEN CANG GREEN PORT CHINA CN CTY CP TRANSIMEX TAI HA NOI
11:00 HOANG ANH 68 (SB) 5.70 72 3537 LH BEN CANG TU LONG SAI GON CTY TNHH TM VA VT THUY HOANG ANH
11:30 HAI NAM 67 3.20 79.50 3080 LH TD TH.LY DUNG QUAT CTY CPTM DUC THO
12:00 HOANG GIA 56 5 79 3090 LH BEN CANG TU LONG CAN THO CTY TNHH VTB HOANG GIA -HAI PHONG
12:00 VINASHIP STAR 3.80 158.50 23949 NAS02,07 LH NMNT QUANG NINH CTY CP VTB VINASHIP
13:30 NAM PHAT 01 4.50 67 1924 LH VAT CACH SAI GON CTY TNHH TM & VT QUOC TE EVERGREEN
15:00 HAI HA 168 2.60 79.80 3199.10 FR CANG CA HL CHINFON CTY TNHH DAU TU XAY DUNG VAN TAI HAI MINH HUNG
18:30 LUCAS 4.50 99 4999 BD02,HL689 LH BEN CANG EURO DINH VU MALAYSIA CTY TNHH DVHH DONG DUONG
20:00 HUAYUN 1 5.20 158.80 22449 DT, HC 43 LH CHP CAM PHA CTY TNHH HÀNG HẢI BIỂN VÀNG
22:30 TAN CANG FOUNDATION 7 112.51 7040 HL689,BD02 LH TC 189 SAI GON CN CTY CP VTB TAN CANG

Kế hoạch tàu di chuyển

Thời gian Tên tàu Mớn nước LOA DWT Tàu lai T.Luồng Từ Đến Đại lý

06:00 AN THANG 39 2.60 79 3146 SC TLVC TRANSVINA CTY TNHH DICH VU VA VAN TAI AN GIANG
06:30 DAT ANH 27 (SB) 2.30 74.15 3233 VC BEN LAM VAT CACH CTY TNHH VAN TAI SONG BIEN PHU DAT
07:30 HAI NAM 67 3.20 79.50 3080 VC THUONG LY TD TH.LY CTY CPTM DUC THO
08:30 VINACOMIN 02 3.20 79.80 2912 VC VIET NHAT TLVC CTY CP VAN TAI THUY - VINACOMIN
09:00 HAI LONG 01 (SB) 3.60 68 1416.40 VC BACH DANG TLVC CTY CP TAP DOAN THIEN MINH DUC
10:30 NAM KHANH 89 2.80 79 3155 VC VIET NHAT BEN CANG TU LONG. CTY TNHH VAN TAI NAM KHANH
11:00 NAM KHANH 88 2.80 74.68 2484 VC DONG HAI TLVC CTY TNHH VAN TAI NAM KHANH
11:30 MIA SCHULTE 8.20 188.85 30231.40 ST,SK,HA17 LH HICT VIPG.PORT CONG TY CO PHAN VAN TAI BIEN SAI GON CHI NHANH HP (SGS)
13:00 STAR 89 3.60 79.80 2995 VC TLVC VIET NHAT CTY TNHH TM & VT QUOC TE EVERGREEN

Kế hoạch tàu vào cảng

Thời gian Tên tàu Mớn nước LOA DWT Tàu lai T.Luồng Từ Đến Đại lý

01:30 TRUONG HAI STAR 3 5.40 132.60 8015 HL689,699 LH QUANG NAM C128 CTY TNHH MTV VTB CHU LAI-TRUONG HAI
02:30 VP ASPHALT 1 4.60 98 3102 HC46,54 LH TAIWAN VAT CACH CTY CPTM DUC THO
04:30 MIA SCHULTE 9 188.85 30231.40 TC18,86 LH QUY NHON HICT CONG TY CO PHAN VAN TAI BIEN SAI GON CHI NHANH HP (SGS)
07:00 DHARMA LAUTAN RUBY 6.50 189.99 55309 LH TO ORDER HON DAU CTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
07:30 GAS COURAGE 5.40 96 3183 HL689,699 LH CHINA BEN CANG EURO DINH VU CTY TNHH DVHH DONG DUONG
07:30 NORDLEOPARD 7.50 169.99 23574 ST,SK,HA17 LH SINGAPORE PTSC DV CN CTY CP CONTAINER VIET NAM-XN CANG VICONSHIP
08:00 SUNNY ROSE 7 137.68 12419 ST,SK LH HONG KONG BEN CANG GREEN PORT CN CTY TNHH MTV VT DONG NUOC VANG TAI HP
09:30 PHUONG DONG STAR 6.60 110 9045.70 CL15,ASH68 LH NGHI SON PETEC CONG TY CP VAN TAI DAU PHUONG DONG VIET
09:30 ATOUT 7.50 182.52 23889 TP03,HL689 LH DA NANG NHDV HOI AN COMPANY LTD
09:30 WAN HAI 162 7.20 159.59 17697 DT,HC43,34 LH TAIWAN DV(CHP) CN CTY TNHH GNHH CAT TUONG
09:30 TAN CANG FOUNDATION 6.60 112.51 7040 HL689,BD02 LH SAI GON TC 189 CN CTY CP VTB TAN CANG
09:30 NEAPOLIS 8 168.80 21152 ST,SK,HA17 LH MALAYSIA VIPG.PORT CTY CP CONTAINER VN VICONSHIP
11:00 MINH THANH 26 5.40 69.98 3117.20 LH HUE TLVC CTY CP HANG HAI MINH THANH
11:30 TIANJIN HIGHWAY 8.10 179 15461 DT,HC34 LH SAI GON DV(CHP) CONG TY CO PHAN VAN TAI BIEN SAI GON CHI NHANH HP (SGS)
11:30 SITC MOJI 8.20 143.20 12738 DV6,9 LH HONG KONG DV(CP) SITC VIETNAM
13:30 PREMIER 8.30 143.80 12473 HA17,19 LH SAI GON DV(CP) CTY CP HANG HAI VSICO
14:00 BICH THANH 18 6.40 91.94 5235 HC47,54 LH HA TINH CHP CTY TNHH PHAT TRIEN THUONG MAI BIEN VIET
15:30 GUI QIN 11286 1 41.95 LH CHINA C128 CTY TNHH THUY CHI
16:00 GUI QIN 31829 1 29 LH CHINA CANG CAM CTY TNHH THUY CHI
16:00 FS BITUMEN NO.1 6.40 105.50 4999 DX01,HA18 LH TAIWAN DOAN XA CTY CPTM DUC THO
17:30 VINALINES DIAMOND 7.10 147.87 13760 HC43,45 LH SAI GON DV(CHP) DAI LY VA MOI GIOI HANG HAI CANG HAI PHONG (HAPAGENT)
18:00 BOBCAT 9.90 159.70 22941 LH SINGAPORE HA LONG CTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
19:30 THANG LONG GAS 5.20 95.30 4002 LH THANH HOA BEN CANG EURO DINH VU CTY CP VT DAU KHI HA NOI (PV TRANS HA NOI)
19:30 BIENDONG NAVIGATOR 7.60 149.50 12400 HC43,45 LH SAI GON DV(CHP) DAI LY VA MOI GIOI HANG HAI CANG HAI PHONG (HAPAGENT)
19:30 PEGASUS ZETTA 7.30 142.70 13006 ST,SK LH KOREA HAI AN CTY CP CONTAINER VN VICONSHIP

Kế hoạch tàu qua luồng

Thời gian Tên tàu Mớn nước LOA DWT Tên luồng Xuất phát Nơi đến

08:30 SINH DOI 102 (SB) 2.20 79.05 3804 CT QUANG NGAI HAI DUONG
10:00 AN PHAT 18-BLC 2.50 70 1948 LH DUNG QUAT HAI DUONG
08:00 HAI MINH 26 3.60 69.80 1951.40 LH QUY NHON HAI DUONG
08:30 HOANG DUNG 568 2.50 69.60 1900 CT QUANG NAM CHINFON
09:00 NAM THINH 126 2.50 69.95 1983 CT VUNG RO GIA DUC
16:00 NAM VIET 18 (SB) 5.35 77 3114 LH QUANG NINH HAI DUONG
11:00 THUY AN 16 4.70 79 2671.50 LH CHINFON QUANG NGAI
11:00 XUAN DAO 45 (SB) 4.55 78.80 3567 LH HAI DUONG DUNG QUAT