cảng vụ Hồ Chí Minh

Kế HOạCH đIềU độNG TàU NGàY 15/10/2019

Kế hoạch điều động tàu ngày 15/10/2019
Ngày:
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Kế hoạch tàu đến cảng
STT Tên tàu Quốc tịch Hô hiệu DWT Chiều dài Mớn nước Loại hàng hóa Vị trí neo đậu Dự kiến đến VT Thời gian rời VT Tàu lai Đại lý Tuyến luồng
1 * TOVE MAERSK HONGKONG VRRR4 21825 162.25 8.1 CONTAINER 7469 C.LAI 5 00:30 00:30 TAN CANG 04,TAN CANG A3 SAIGON SHIP SG-VT
2 * COREBEST OL PANAMA 3FJY8 12349 127.82 8.2 TÔN CUỘN 10548 TTD 01:00 01:00 HUNG PHUC 19,NGOC ANH THORESEN-VINAMA SG-VT
3 * HAI PHUONG SKY VIET NAM 3WJF9 4902 92.05 3.4 NIL B.TT9 01:00 08:30 HOANG LOC 03 SOTRAS JSC SOAI RAP
4 * HANSA HOMBURG LIBERIA D5RH5 23350 175.50 10.0 CONTAINER 15813 C.LAI 1 01:00 07:30 TAN CANG A3,TAN CANG A5 ISS-GEMADEPT SG-VT
5 * VAST OCEAN 5 PANAMA HPOK 12205 118.00 6.7 BACH HOA 5210 K16 01:30 01:30 PHU MY 01,PHU MY 04 CLIO SG-VT
6 * BIEN DONG FREIGHTER VIET NAM 3WNU 7082 124.80 6.5 CONTAINER 3507 K12B 02:00 02:00 CSG 55,CSG 94 VLC SG-VT
7 * MAX KUDO MALTA 9HA4063 23965 182.52 8.0 CONTAINER 1240 C.LAI 3 02:00 02:00 TAN CANG A1,TAN CANG A6 DOI TAC CHAN THAT SG-VT
8 * YM INTELLIGENT TAIWAN BLHD 22027 172.70 9.6 CONTAINER 10396 C.LAI 4 02:00 02:00 TAN CANG A1,TAN CANG A2 DOI TAC CHAN THAT SG-VT
9 * PHU QUOC 8 VIET NAM KG 57779 484 43.76 2.0 NIL 3BSHELL 03:00 03:00   TU TUC SOAI RAP
10 * VNL 05 VIET NAM BV 1688 219 29.50 3.0 NIL BP2-HUNG THAI 04:30 04:30   VINA LOGISTICS CORP GÒ GIA
11 * VNL EXPLORER VIET NAM XVFC7 107 25.19 3.0 NIL BP3-HUNG THAI 04:30 04:30   VINA LOGISTICS CORP GÒ GIA
12 * VNL VOYAGER VIET NAM XVFD7 107 25.19 5.0 NIL BP3-HUNG THAI 04:30 04:30   VINA LOGISTICS CORP GÒ GIA
13 CALA PINGUINO LIBERIA D5MP4 22233 171.99 9.7 CONTAINER 5460 BN_PH 1 07:00 19:00 TAN CANG A5,TAN CANG 04 SAFI SG-VT
14 DUONG DONG 09 VIET NAM SG 7735 960 54.40 1.4 NIL BO BANG 07:00 07:00   TU TUC SOAI RAP
15 STARSHIP TAURUS MARSHALL ISL V7IQ4 23541 172.12 9.3 CONTAINER 7940 C.LAI 7 07:30 07:30 TAN CANG A6,TAN CANG A2 VITAMAS SG-VT
16 CARDIFF TRADER MALTA 9HA3356 33740 208.30 9.5 CONTAINER 8475 BN_PH 1 09:00 09:00 TAN CANG A1,TAN CANG A5 TAM CANG JSC SG-VT
17 PHUC KHANH VIET NAM 3WNE9 8239 132.00 6.4 CONTAINER 5100 K15B 10:00 10:00 KIM AN 02,KIM AN 06 GLS SHIPPING JSC SG-VT
18 MARITIME 19 VIET NAM 3WKY9 5198 91.94 6.2 CLINKER 4932 NEO VT 11:00     CTY CP DV DL SON DUONG  
19 TIANJIN HIGHWAY PANAMA 3EDE7 15461 179.99 8.3 OTO 2357 SPCT 2 12:00 12:00 TIEN MINH,HAIVANSHIP 06 GEMADEPT SOAI RAP
20 WEN DE HONGKONG VRMS4 82097 229.00 14.3 THAN 13150 NEO VT 12:00     HAIVAN SHIP  
21 NASHICO 01 VIET NAM XVLW 3041 79.86 4.2 SAT THEP 2131 CG-02 12:30 12:30   TU TUC SG-VT
22 CSCL SANTIAGO HONGKONG VREP3 33800 208.90 10.1 CONTAINER 17550 C.LAI 3 13:00 13:00 TAN CANG A2,TAN CANG A3 SAFI SG-VT
23 LONG PHU 11 VIET NAM 3WEC7 8906 113.98 7.2 XANG DAU 6467 1AESSO 13:00 13:00 PHU MY 07,PHU MY 07 PJTACO AGENT SG-VT
24 ELENA K LIBERIA D5MP7 28599 171.93 7.5 SAT THEP 8579 TAN.T.2 14:00 14:00 CSG 96,CSG 97 AGE-LINES CO.,LTD SG-VT
25 PROGRESS C PANAMA 3FDV8 25887 182.12 9.5 CONTAINER 13283 C.LAI 5 14:30 14:30 TAN CANG A1,TAN CANG A2 VICONSHIP SG-VT
26 GREAT OCEAN VIET NAM 3WME 13885 145.30 8.4 XANG DAU 11495 NEO VT 15:00     VITACO SAIGON  
27 GSL AFRICA LIBERIA A8VG2 32906 199.93 10.8 CONTAINER NEO VT 15:00     S5 VIET NAM CO.,LTD  
28 VINALINES DIAMOND PANAMA 3ETI4 13719 147.87 7.7 NIL C.LAI 1 15:30 21:00 TAN CANG 01,TAN CANG 04 VLC SG-VT
29 * ULANGA PORTUGAL CQBU 27200 185.00 7.7 CONTAINER 776 C.LAI 7 19:30 19:30 TAN CANG A1,TAN CANG A6 SAIGON SHIP SG-VT
30 * PANCON CHAMPION KOREA D7SP 21809 172.20 6.7 CONTAINER 10285 NEO VT 20:00   TAN CANG A3,TAN CANG 01 S5 VIET NAM CO.,LTD  
31 * PREMIER VIET NAM XVGI7 12473 143.80 7.3 CONTAINER 11560 V2 20:30 20:30 SOWATCO 28,SOWATCO 30 VSICO JSC SG-VT
32 * VINAFCO 28 VIET NAM 3WTG 7040 112.50 6.4 CONTAINER 5200 K18 21:00 21:00 KIM AN 04,KIM AN 06 VINAFCO SAIGON SG-VT
33 * RM 1 THAILAND HSB5628 3482 86.20 6.0 DAU T.VAT 3049 NEO VT 23:30   HOANG LOC 01,HOANG LOC 03 MEGASTAR LOGISTIC & AGENCY CO.,LTD  
Kế hoạch tàu rời cảng
STT Tên tàu Quốc tịch Hô hiệu DWT Chiều dài Mớn nước Loại hàng hóa Vị trí neo đậu Dự kiến rời SG Tàu lai Đại lý Tuyến luồng
1 * KMTC BANGKOK LIBERIA D5ML2 21800 172.20 8.9 CONTAINER 2900 C.LAI 4 04:00 TAN CANG A5,TAN CANG A6 GST CO.,LTD SG-VT
2 * ST GREEN LIBERIA D5MK4 33417 199.93 9.5 CONTAINER 13814 C.LAI 5 04:00 TAN CANG A6,TAN CANG A3 TAM CANG JSC SG-VT
3 * WAN HAI 303 SINGAPORE S6DT5 30240 199.90 9.5 CONTAINER 8914 C.LAI 1 04:00 TAN CANG A1,TAN CANG A6 CTL MARITIME SG-VT
4 * GSL KETA BAHAMAS C6ZM9 30453 195.60 9.5 CONTAINER 6812 BN_PH 1 05:00 TAN CANG A2,TAN CANG A1 TAM CANG JSC SG-VT
5 * LONG HUNG 1 VIET NAM SG 5922 1345 57.50 2.4 XANG DAU 1000 BO BANG 05:00   TU TUC SG-VT
6 * WAN HAI 272 SINGAPORE 9V7585 21762 172.10 9.5 CONTAINER 9826 C.LAI 7 05:00 TAN CANG A2,TAN CANG A3 CTL MARITIME SG-VT
7 * OCEAN FAITH BELIZE V3ZY9 11606 115.44 6.7 NIL K16 05:30 KIM AN 04,KIM AN 06 B OCEAN CORP SG-VT
8 ATLANTIC OCEAN VIET NAM 3WJZ9 6866 113.00 6.6 CONTAINER 5600 K15 06:00 KIM AN 02,KIM AN 08 GLS SHIPPING JSC SG-VT
9 LONG HUNG 3 VIET NAM SG 4249 1415 60.58 3.0 XANG DAU 1200 4AESSO 06:00   TU TUC SOAI RAP
10 HOANG LINH 58 VIET NAM 3WQD9 2915 79.99 5.0 XANG DAU 2475 BEN CANG TKXD 102 MỞ RỘNG 06:30   VITACO SAIGON SG-VT
11 PHU LOC 01 VIET NAM SG 7954 1252 60.73 2.9 XANG DAU 1100 BO BANG 08:00   TU TUC SG-VT
12 PHUONG NAM 88 VIET NAM 3WYG 3094 79.80 5.0 THAN 2711 CG-02 09:00   TU TUC SG-VT
13 PHU QUOC 8 VIET NAM KG 57779 484 43.76 2.4 XANG DAU 470 3BSHELL 10:00   TU TUC SOAI RAP
14 VTT 08 VIET NAM QN 7283 3469 76.95 3.0 NIL CẦU NHẬP 10.000 DWT-XMHL 10:30   TU TUC SOAI RAP
15 HOSEI 68 PANAMA 3EEX4 12912 119.99 8.6 GO 10650 SP-ITCO2 12:00 THANH CONG 68,THANG LOI 69 MEGASTAR LOGISTIC & AGENCY CO.,LTD SG-VT
16 KENT TRADER LIBERIA D5UB5 34000 199.00 10.9 CONTAINER 5450 NEO TL 12:00   GEMADEPT SG-VT
17 YM IMPROVEMENT LIBERIA A8KS9 22027 172.10 8.5 CONTAINER 3267 V2 12:00 SOWATCO 30,SOWATCO 28 DOI TAC CHAN THAT SG-VT
18 YM INTELLIGENT TAIWAN BLHD 22027 172.70 8.5 CONTAINER 6120 C.LAI 4 12:30 TAN CANG 01,TAN CANG A6 DOI TAC CHAN THAT SG-VT
19 MAX KUDO MALTA 9HA4063 23965 182.52 9.0 CONTAINER 10101 C.LAI 3 13:00 TAN CANG A3,TAN CANG A6 DOI TAC CHAN THAT SG-VT
20 PROMOTE MONGOLIA JVTY6 8673 119.16 7.4 CONTAINER 6700 V3 14:00 SOWATCO 28,SOWATCO 38 VSICO JSC SG-VT
21 VIET THUAN 168 VIET NAM QN 8839 20598 136.28 8.0 THAN 19020 BP04-HAI VAN 15:00 TOAN THANG,VNL 07 TU TUC GÒ GIA
22 PETROLIMEX 06 VIET NAM 3WCW 35758 179.00 8.5 NIL 4BSHELL 16:00 TIEN MINH,PHU MY 20 VITACO SAIGON SG-VT
23 VNL 05 VIET NAM BV 1688 219 29.50 3.0 NIL BP2-HUNG THAI 16:00   VINA LOGISTICS CORP GÒ GIA
24 VNL 07 VIET NAM BV 1503 27 13.50 1.4 NIL BP2-HUNG THAI 16:00   VINA LOGISTICS CORP GÒ GIA
25 * LONG PHU 10 VIET NAM 3WKH9 7725 112.35 5.5 NIL NB-03 17:00   PJTACO AGENT SG-VT
26 * HANSA HOMBURG LIBERIA D5RH5 23350 175.50 9.5 CONTAINER C.LAI 1 17:30 TAN CANG A3,TAN CANG A6 ISS-GEMADEPT SG-VT
27 * UNIHOPE BELIZE V3ZY7 8559 97.55 4.5 NIL K17 20:00 CSG 54,CSG 63 AGE-LINES CO.,LTD SG-VT
28 * CARDIFF TRADER MALTA 9HA3356 33740 208.30 9.5 CONTAINER 6207 BN_PH 1 22:30 TAN CANG A1,TAN CANG A5 TAM CANG JSC SG-VT
29 * STARSHIP TAURUS MARSHALL ISL V7IQ4 23541 172.12 9.5 CONTAINER 3731 C.LAI 7 22:30 TAN CANG A1,TAN CANG A2 VITAMAS SG-VT
30 * CONFIDENCE/3FNR4 PANAMA 3FNR4 15224 142.27 5.6 NIL H.PHUOC 23:00 PHU MY 02,PHU MY 04 CALM SEA CO., LTD SOAI RAP
31 * TOVE MAERSK HONGKONG VRRR4 21825 162.25 9.5 CONTAINER 7564 C.LAI 5 23:00 TAN CANG A3,TAN CANG 04 SAIGON SHIP SG-VT
Kế hoạch tàu di chuyển
STT Tên tàu Quốc tịch Hô hiệu DWT Chiều dài Mớn nước Loại hàng hóa Vị trí neo đậu Từ Vị trí neo đậu Đến Giờ dời Tàu lai Đại lý Tuyến luồng
1 * THAI HA 6666 VIET NAM HD 3668 3008 79.85 5.6 NIL NB-13 HL2 01:30   TU TUC SG-VT
2 * KENT TRADER LIBERIA D5UB5 34000 199.00 10.8 CONTAINER 9102 C.LAI 3 NEO TL 05:00 TAN CANG A3,TAN CANG A5 GEMADEPT SG-VT
3 * PHU LOC 01 VIET NAM SG 7954 1252 60.73 2.9 XANG DAU 1100 CALTEX BO BANG 05:00   TU TUC SOAI RAP
4 PORT HAINAN HONGKONG VRJA9 56777 189.99 13.0 THACH CAO 54929 NEO VT BP11-THI VAI 06:00 VNL 05,VNL EXPLORER GEMADEPT GÒ GIA
5 PHUONG NAM 88 VIET NAM 3WYG 3094 79.80 5.5 THAN BTL6/8 CG-02 06:30   TU TUC SG-VT
6 PHU LOC 02 VIET NAM SG 7967 1252 60.54 1.4 NIL BO BANG CALTEX2 07:00   TU TUC SG-VT
7 KIM NGUYEN 86 VIET NAM 3WFP 125 28.05 2.0 NIL NEO VT S.MARIN 08:30   CN C.TY CP VTB DUYEN HAI TAI HP SG-VT
8 PETROSETCO POTS 01 VIET NAM SG 7972 8617 91.50 0.8 NIL NEO VT S.MARIN 08:30 HOANG LOC 02,HOANG LOC 03 CN C.TY CP VTB DUYEN HAI TAI HP SG-VT
9 TRUONG NGUYEN 08 VIET NAM HP 2699 5257 88.95 3.0 NIL NEO VT B.TT4 08:30 HOANG LOC 01 CN C.TY CP VTB DUYEN HAI TAI HP SOAI RAP
10 MANYPLUS 3+MANYPLUS 5 MALAYSIA 9WFV4 9500 123.03 3.0 NIL BP2-HUNG THAI BP8-THI VAI 09:00 VNL 07 AN BINH SHIPPING JSC GÒ GIA
11 MINH THUY 06 VIET NAM XVDB 2426 74.00 3.0 NIL NB-06 3BSHELL 11:00   VITACO SAIGON SG-VT
12 THIÊN THUẬN THÀNH 36 VIET NAM HD 3679 5247 79.90 5.5 THAN 4700 B.TT9 NB-13 11:00 HOANG LOC 03 CN C.TY CP VTB DUYEN HAI TAI HP SOAI RAP
13 VIET HUNG 09 VIET NAM XVMI 3151 87.70 3.0 NIL PVOIL 1 NB-17 11:00 HOANG LOC 03 SOUTHERN PETRO TRANS JSC SG-VT
14 JIAN FA PANAMA 3FNU4 45320 189.60 10.5 SAT THEP 39531 NEO VT K12C 12:00 CSG 96,CSG 98,CSG 99 SUNRISE LOGS SG-VT
15 SURYA RATNA 7+SURYA MAKMUR 17 SINGAPORE 9V6936 9000 124.57 2.5 NIL B.TT9 NEO VT 12:00 HOANG LOC 01,HOANG LOC 03 AN BINH SHIPPING JSC SG-VT
16 LONG PHU 10 VIET NAM 3WKH9 7725 112.35 5.5 NIL 1AESSO NB-03 13:00 PHU MY 07,PHU MY 20 PJTACO AGENT SG-VT
17 LYDIA PORTUGAL CQDQ 38080 215.50 9.5 CONTAINER NEO VT C.LAI 4 13:00 TAN CANG A1,TAN CANG A5 TAM CANG JSC SG-VT
18 * HANSA DUBURG MALTA 9HA4822 23452 175.44 10.6 CONTAINER 15414 C.LAI 5 BP6-CL 17:00 TAN CANG A3,TAN CANG A6 VICONSHIP HP SG-VT