Khảo sát trải nghiệm người dùng

1. Đóng góp ý kiến (Anh/Chị muốn chúng tôi xây dựng thêm chức năng nào trên website? Cập nhật lịch tàu Line, tuyến nào?...)

2. Đánh giá độ tin cậy của Anh/Chị về lịch tàu sau một thời gian sử dụng?

3. Anh/Chị thường sử dụng tiện ích nào trên website? (Được chọn nhiều câu trả lời)

4. Anh/Chị có sẵn sàng giới thiệu website cho bạn bè mình sử dụng không?

Thông tin người làm khảo sát